Sataedussa opiskellaan ja tehdään työtä etänä 13.5.2020 asti.

Etäopiskelua!

Sataedun opinto-ohjaajat ja erityisopettajat varmistavat opettajien kanssa sen, että jokainen opiskelija saa tarvittavan ohjauksen ja ohjeet etäopiskeluun. Oppilaitoksesta ollaan yhteydessä opiskelijoihin.

Katso tästä linkistä miten kussakin toimipaikassa päivystetään

Ohjeet Teams-kokoukseen

Sataedulla ei ole mahdollisuutta lainata tietokoneita opiskelijoille.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Työpaikalla tapahtuva koulutus jatkuu, jos se on mahdollista hoitaa turvallisesti.  Sataedun opiskelijat noudattavat oman työssäoppimispaikkansa antamia turvamääräyksiä

Työpaikkaohjaaminen hoidetaan etänä. 

Opiskelu

Opiskelijan on oltava kouluaikana tavoitettavissa.

Opiskelijoiden päivärytmi ja aikataulut ovat samat kuin lähiopetuksessa. Opettajat pitävät yhteyttä opiskelijoihin koulupäivän aikana.

Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus noutaa sovittuun aikaan tehtäviä, jos opiskelijan kielitaito tai tietoteknisen taidot sitä edellyttävät.

REHTORIN TIEDOTE 2.4.2020: Opintojen etenemisen varmistaminen poikkeusoloissa

Sataedussa on sovittu seuraavista käytännöistä:

Tutkintojen ja tutkinnon osien valmistuminen varmistetaan

Poikkeusaikanakin ammatillisen koulutuksen näytöt toteutetaan ensisijaisesti työelämässä olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Jos osaamista ei voida työpaikalla näyttää, niin arvioiva opettaja suunnittelee opiskelijan kanssa näytön toteutettavaksi muulla tavoin. Tällöin näyttö voidaan toteuttaa esimerkiksi Sataedun työpaikanomaisissa oppimisympäristöissä tai oppilaitoksessa samoin ehdoin kuin työpaikoilla. Näyttö voidaan poikkeusaikana järjestää myös muuten kuin tekemällä käytännön työtehtäviä esimerkiksi portrfolion avulla.

Erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa olevien opiskelijoiden ohjaus

Opettajat ja opiskelupalveluhenkilöstö voivat opettaa ja ohjata opiskelijoita lähiopetuksena oppilaitoksen tiloissa, jos se on tarpeellista opiskelijan oppimisen varmistamiseksi. Lähiopetuksessa toimitaan suojautumisohjeita noudattaen.

Huoli opiskelijan opintojen etenemisestä

Kokemukset etäopiskelusta ovat pääasiassa positiivisia, mutta myös huolia opiskelijoiden opintojen etenemisestä ilmenee. Tartumme näihin huoliin aktiivisesti opettajien ja opiskelupalveluhenkilöstön yhteistyöllä.

Huolen herätessä vastuuopettaja 

  • Ottaa yhteyttä opiskelijaan henkilökohtaisesti.
  • Tekee opiskelijan kanssa tilannearvion: mitä opiskellaan, mitä on tehty, mitä on tekemättä, mikä tuottaa hankaluuksia  
  • Suunnittelee etenemisen yhdessä opiskelijan kanssa:   
    • mitä tukea opiskelijalle järjestetään: henkilökohtainen ohjaus, lisämateriaalit, räätälöidyt tehtävät, ervan/opon/kuraattorin tuki, yms.  
    • aikataulu etenemiselle ja yhteydenpidolle: riittävän pienet askelet ja yhteydenpito esim. päivittäin  
    • Suunnitelma kirjataan HOKSiin ohjauksen ja tuen suunnitelmaan
  • Tarvittaessa opiskelijan tavoitteet ja opintojen eteneminen tarkistetaan HOKSiin. Tärkeää on pitää kaikki kiinni opinnoissa, vaikka hitaammallakin etenemisellä. Kela on ilmoittanut, ettei opintojen hidastuminen poikkeusolosuhteissa ole este opintotuen saamiselle.

Toivomme myös, että opiskelijat ja heidän kotiväkensä ovat aktiivisia ja ottavat yhteyttä oppilaitokseen, jotta voimme yhteistyössä kehittää parhaita ratkaisuja tässä haasteellisessa tilanteessa.

Lukukautta ei pidennetä, mutta opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta oppilaitoksella kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

Anne Laine, rehtori

Opintotoimistot

Opintotoimistot palvelevat pääosin etänä. Todistukset, opintokortit yms. tehdään tarpeen vaatiessa valmiiksi.

Opiskelijapalvelut 

​Opiskelijapalveluiden henkilöstö on opiskelijoiden ja henkilöstön tavoitettavissa tavalliseen tapaan, mutta suurimmaksi osaksi etänä.

Opiskelijoiden ohjausta on mahdollista saada paikan päällä Kankaanpäässä Kokemäellä ja Ulvilassa sopimuksen mukaan. Samoin opiskeluhuolto on paikalla.

Tarkemmat ajankohdat tästä linkistä!

Ruokapalvelut

Sataedun ruokapalvelut on suljettu 13.5. saakka.

Ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa. Kun opetusta ja koulutusta järjestetään etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna, ei oikeutta maksuttomaan ateriaan ole.

Vakuutukset

Etäopiskelussa sattuneet tapaturmat korvataan opiskelijoiden ryhmätapaturmavakuutuksesta. Tutustu vakuutusturvan tarkempiin rajauksiin tästä linkistä.

Työssäoppimisessa noudatetaan normaalia vakuutusturvaa. Lue lisää opiskelijan vakuutusturvasta työssäoppimisen aikana täältä.

Tapaturman sattuessa ota yhteyttä toimipaikkasi opintotoimistoon.