Sataedu jatkaa etäopetusta toukokuun loppuun asti. Tämän hetkisen tiedon mukaan kouluun ja lähiopetukseen palataan syksyllä uuden lukuvuoden alussa.

Opettajat ja ohjaajat ovat yhteydessä kaikkiin opiskelijoihin.

Opinnoissaan tukea tarvitseville opiskelijoille järjestetään lähiohjausta ja -opetusta.

Lähiopetuksessa ja -ohjauksessa noudatetaan virallisia poikkeustilaohjeistuksia. 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen jatkuu työnantajien ohjeistusten mukaan. 

Oppilaitoksella ei tarjoilla lounasta

Lähiopetukseen osallistuville lähipäivistä ja koulutussopimuksella työpaikalla opiskeleville maksetaan ateriakorvausta. Korvauksen hakuun tulee ohjeistus.

Seuraa myös Wilman tiedotusta.