Sataedun toimintajärjestelmä kattaa ISO 9001 laatustandardin vaatimukset.  Toimintajärjestelmämme auditoitiin viikolla 15 DNV:n toimesta. Auditoinnin aikana haastateltiin oppilaitoksen johtoa, henkilöstöä ja opiskelijoita. Tulokset olivat aiempien vuosien mukaan hyvät. Auditoija painotti, että erityisesti opiskelijahaastatteluissa saatu palaute oli hyvää.

Positiivista palautetta saimme esimerkiksi siitä, että

 • pedagogista toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti,
 • yhteydenpitoa opiskelijoihin on lisätty korona-aikana,
 • ohjattu asiakastöiden tekemine madaltaa kynnystä siirtyä työelämään,
 • jatko-opintoihin liittyvä yhteistyö SAMKin kanssa on tiivistä,
 • henkilökunta on sitoutunutta,
 • yhteistyötä työelämän kanssa kehitetään kumppanuudeksi.

Auditoija antoi myös kehittämiskohteita, miten varmistaisimme entistä vahvemmin

 • työllistymistä kaikilla aloilla,
 • työpaikkaohjaajien ammattitaidon,
 • riittävän tietojärjestelmiin liittyvän ohjauksen opiskelijoille,
 • sujuvan tiedonkulun yhdistelmäopintoihin liittyen,
 • kehittämistoimien toteutumista.

Näillä eväillä on hyvä jatkaa!  Kiitos kaikille auditoinnissa mukana olleille!