Väyläopinnoilla pääsylippu SAMKiin

SAMK tarjoaa eri aloille suunnattuja opiskelupaketteja eli väyläopintoja, jotka suorittamalla voi saada opiskelupaikan suoraan SAMKista tietyltä alalta.

Sataedussa opinto-ohjaajat tiedottavat väyläopintoihin hakeutumisesta ja hakuajankohdista. Opintoihin haetaan syksyllä ja opinnot alkavat tammikuussa.

Opiskelija voi hakea SAMKiin ammatillisen tutkinnon valmistumislukukauden erillishaussa tai kahdessa sitä seuraavassa erillishaussa, jos on suorittanut väyläopinnot hyväksytysti.

1 Peruspaketti kaikille, 11–14 op (toteutetaan lähiopetuksena):

 • Matematiikan perustyökalut, 2 op / insinöörialoille Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan, 3 op
 • Våga pröva – nu ska vi köra! 2 op tai Ruotsin aktivointi, 4 op
 • Englannin aktivointi, 4 op
 • Ammatillinen viestintä, 3 op

2 Alakohtaiset opinnot (voidaan toteuttaa myös verkossa):

 • Tekniikka: Matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op
 • Liiketalous: Yrittäjyyden perusteet, 3 op
 • Matkailu: Asiakaskokemus palvelukohtaamisessa, 3 op
 • Hoitotyö: Lääkelaskenta, 1 op ja Hoitotiede hoitotyön perustana, 2 op
 • Vanhustyö: Vanheneminen yhteiskunnallisena ilmiönä, 5 op
Toteutus

Opintopiste tarkoittaa noin 27 h/op opiskelijan työtä. Lähiopetusta on 10 h/op ja itsenäistä työskentelyä 17 h/op eli tehtäviä yksin ja ryhmässä.

Lähiopetuksessa ja verkossa opettajan johdolla tapahtuvien opetustapahtumien ajankohdat ovat:

 • Maanantai klo 12.30–15.45 (oppilaitoksella)
 • Tiistai klo 14.00–15.30 (verkossa)
 • Torstai klo 14.00–15.30 (verkossa)

Lähiopetuksen lisäksi tehdään oppimistehtäviä yksin tai ryhmässä. Esim. monivalintaväittämiä, lukemista, referaatteja, esseitä, Excelillä laskemista, PP-esitysten laatimista, videoiden kuuntelemista/tekemistä, jne.

Opintojen kesto on 1,5 vuotta (voidaan tarvittaessa nopeuttaa).

Pääsylipun vastaavuuksia:
 • Autoalan pt → Konetekniikka (Pori)
 • Kone- ja tuotantotekniikan pt → Konetekniikka (Pori), Tuotantotekniikka ja tuotantotalous (Rauma), Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Liiketoiminnan pt → Liiketalous (Pori/Rauma), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori), Tietojenkäsittely – tradenomi (Pori), Matkailu (Pori)
 • Logistiikan pt → Logistiikka (Rauma)
 • Matkailualan pt → Matkailu (Pori), Liiketalous (Rauma), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori)
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt → Matkailu (Pori), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori), Liiketalous (Rauma), Tietojenkäsittely (Pori)
 • Rakennusalan pt → Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori)
 • Ravintola- ja catering-alan pt → Liiketalous (Pori/Rauma), Matkailu (Pori)
 • Sosiaali- ja terveysalan pt → Hoitotyö (Pori/Rauma), Geronomi (Pori)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori) tai Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Talotekniikan pt → Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori), Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori)
 • Tieto- ja viestintätekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori), Tietojenkäsittely – tradenomi (Pori)