Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittaneille.

Ammattitutkintostipendi 400 euroa myönnetään kertakorvauksena ja verottomana henkilölle, joka

  • asuu vakinaisesti Suomessa ja kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin tutkinnon suorittamispäivänä sekä stipendin hakemishetkellä.
  • on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
  • on ollut tutkinnon suorittamispäivään mennessä työ- tai virkasuhteessa vähintään viisi vuotta (työssäoloaikaa kerryttävät kaikki Suomessa eläkevakuutetut työ- ja virkasuhteet).
  • on tutkinnon suorittamispäivänä alle 68 vuoden ikäinen.

Stipendiä ei myönnetä niille, jotka ovat suorittaneet tutkinnon osan tai osia ja päivittäneet tai laajentaneet aiemmin suoritettua tutkintoa. Stipendiä ei myöskään voi saada muun tutkinnon, kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon, perusteella.

Ammattitutkintostipendin saaminen ei edellytä voimassa olevaa työsuhdetta. Stipendiä voi siis hakea, vaikka ei työskentele tutkinnon suorittamisajankohtana.

Lisätietoa KOULUTUSRAHASTO Stipendin hakijoille

%d bloggaajaa tykkää tästä: