Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Asuminen

Asuntolapalvelut

Sataedulla on asuntolapalveluja Kankaanpäässä. Nakkilassa Sakipa Oy:n isännöimiä asuntoja on varattu opiskelijoiden käyttöön. Muissa toimipaikoissa ei ole asuntolapalveluja.

Kankaanpää

Sataedu Kankaanpään alueella on oma 55 hengen asuntola, jossa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asuntolassa saa asua vain koulupäivinä.

Asuntolassa on yhden ja kahden hengen huoneita, joissa on oma tai toisen huoneiston kanssa yhteinen solukeittiö. Asuntolassa on omat järjestyssäännöt. Ennen muuttoa on maksettava takuumaksu 90 euroa.

Asuntolanhoitaja Aki Rajahalme auttaa opiskelijoita asumiseen liittyvissä asioissa sekä vastaa yleisestä järjestyksestä asuntolassa. Asuntolan järjestyssäännöt alempana.

Asuntolaan haetaan Wilman kautta, osoitteessa sataedu.inschool.fi. Tunnukset Wilmaan lähetetään opiskelupaikan varmistumisen yhteydessä. Lukuvuoden aikana vapaita asuntolapaikkoja voi myös tiedustella suoraan asuntolanhoitajalta.

Lisätietoa asumisesta Kankaanpäässä, Aki Rajahalme, puh. 040 199 4290

Nakkila

Nakkilan keskustan tuntumassa on Sakipa Oy:n isännöimiä opiskelija-asuntoja kolmessa eri kohteessa: Salkkari, Saani ja Arte.

Asunnot ovat tavallisia vuokra-asuntoja, jotka on tarkoitettu Nakkilan toimipaikan opiskelijoiden käyttöön. Asuntoja on yhteensä 66, joista osa on kahden huoneen soluasuntoja ja osa yksiöitä. Salkkarista löytyy myös kaksioita.

Lisätietoa asumisesta Nakkilassa

Sakipa Oy Isännöinti, Teija Hokkanen, puh. 02 6344 300

Sataedun asuntolan järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja perusta

Sataedun kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia. Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä asuntolaa varten järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on turvata asuntolan turvallisuus ja viihtyvyys.

Järjestyssäännöt perustuvat Lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017.

Järjestyssääntöjen soveltaminen

Opiskelija-asuntolan alueena pidetään koko toimipaikan aluetta.

Järjestyssääntöä sovelletaan asuntolassa asuviin ja siellä vieraileviin henkilöihin. Asuntolan asukas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat asuntolan sääntöjä.

Asuntolassa asumisaikana pidetään kaikkea sitä aikaa, jonka asukas viettää asuntolassa.

Asuntolassa sovelletaan myös Sataedun järjestyssääntöä ja Kurinpitomenettelyt toimintaohjetta.

Opiskelija-asuntolassa asuminen

Asuntolassa saavat asua ne henkilöt, joiden kanssa on tehty kirjallinen sopimus asuntolassa asumisesta.

Asuntolassa asutaan pääsääntöisesti vain koulupäivinä. Asuntolassa saan olla viikonloppuisin vain asuntolanhoitajan luvalla. Asuntolaan saavutaan pääsääntöisesti maanantaina. Poikkeuksellinen saapuminen sunnuntaina on mahdollista, jos siitä on sovittu asuntolanhoitajan kanssa etukäteen.

Opiskelijoiden tulee saapua asuntolaan viimeistään klo 22 (ke klo 23). Hiljaisuus alkaa klo 22. Asuntolan kaikissa tiloissa tulee välttää melua, jotta asumis- ja opiskelurauha säilyy. Asuntolassa tapahtuneista häiriöistä ja epäkohdista ilmoitetaan asuntolanhoitajalle.

Muiden kuin asuntolassa asuvien henkilöiden oleskelu asuntolan tiloissa on sallittua asuntolanhoitajan luvalla.

Asuntolassa asuvien oikeudet ja velvollisuudet

  • Oikeus käyttää yhteisiä tiloja ja välineitä.
  • Velvollisuus toimia vuorollaan asuntolanhoitajan määräämissä tehtävissä.
  • Velvollisuus huolehtia huoneensa ja solunsa siisteydestä asuntolan hoitajan ohjeistuksella.

Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolella. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolanhoitajalle.

Asuntolanhoitaja koordinoi asukkaille järjestettävää yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä edistävää toimintaa asukkaiden toiveiden pohjalta yhteistyössä opiskelijapalvelujen henkilöstön kanssa.

Päihteet ja tupakointi

Sovelletaan Sataedun järjestyssääntöjen lukua 4.6.

Oppilaitos on päihteetön ja savuton.

  • Päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen sekä niiden välittäminen ja myyminen on kielletty oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa.
  • Nuuskaaminen, tupakointi ja sähkötupakan käyttö ja esilläpito on kielletty oppilaitoksen alueella, oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa ja työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa.

Kurinpitomenettelyt

Sovelletaan Sataedun toimintaohjetta Kurinpitomenettelyt.

%d bloggaajaa tykkää tästä: