Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Erityinen tuki

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki opiskeluaikana on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja oppimisvai­keuksien, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn vuok­si.

Opetuksessa keskitytään opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tuke­miseen, jotta siirtyminen työelämään osaamista vas­taaviin tehtäviin olisi sujuvampaa.

HOKSin laatimisen yhteydessä mietitään myös erityisen tuen tarve. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Ryhmänohjaaja vastaa HOKSin laatimisesta yhdessä opiskelijan, huoltajan, ervan ja tarvittavan muun verkoston kanssa.

HOKSia laadittaessa:

  • kartoitetaan opiskelijan tarvitsema tuki
  • tehdään opiskelusuunnitelma
  • sovitaan opetuksen järjestelyistä ja vastuista
  • kirjataan suunnitelma tukitoimista
  • sovitaan yhteistyöstä verkoston kanssa
  • sovitaan HOKSin seurannasta ja päivittämisestä

 

Jokaisesta Sataedun toimipaikasta löytyy erva, erityisopetuksen vastuuopettaja.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli tarvitset tukea opinnoissasi!

Harjavalta, Huittinen

Piia Lahti, puh. 040 199 4154

Kankaanpää

Helena Rantee-Kamppikoski, puh. 040 199 4232

Kokemäki

Sari Vieno, puh. 040 199 4325

Nakkila

Yhteystiedot ilmoitetaan myöhemmin.

Ulvila

Mikko Knuuttila, puh. 040 199 4408

%d bloggers like this: