Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Erityinen tuki

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki opiskeluaikana on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja oppimisvai­keuksien, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn vuok­si.

Opetuksessa keskitytään opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tuke­miseen, jotta siirtyminen työelämään osaamista vas­taaviin tehtäviin olisi sujuvampaa.

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Erityisen tuen tarve kartoitetaan ja suunnitellaan HOKSin yhteydessä

Vastuuopettaja vastaa HOKSin laatimisesta yhdessä opiskelijan, huoltajan, erityisopettajan ja tarvittavan muun verkoston kanssa.

HOKSia laadittaessa

 • kartoitetaan tarvitsemasi tuki,
 • tehdään opiskelusuunnitelma sinulle,
 • sovitaan opetuksen järjestelyistä ja vastuista,
 • kirjataan suunnitelma tarvitsemistasi tukitoimista,
 • sovitaan yhteistyöstä verkostosi kanssa,
 • sovitaan HOKSin seurannasta ja päivittämisestä.

Erityisopettaja

 • Selvittää ja kartoittaa esimerkiksi luki- ja matematiikkatesteillä opiskelussa tarvitsemasi tuen.
 • Tekee sinun ja vastuuopettajan kanssa opiskelusuunnitelman (HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman ja sopii opetuksen järjestelyistä, vastuista ja tukitoimista (erityinen tuki).
 • Auttaa ja tukee sinua tehtävien tekemisessä.
 • On toisena opettajana mukana opetuksessa/oppitunneilla.
 • Laatii oppimiseen liittyviä lausuntoja esimerkiksi kuntoutussuunnitelmaa varten.
Erityisopettajan palvelut kuuluvat kaikille opiskelijoille.

Koulutusohjaaja (= koulunkäynninohjaaja)

 • Ohjaa sinua tehtävien tekemisessä.
 • On mukana oppitunneilla/työsaleissa.
 • Ohjaa sinua opiskeluarjessa.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli tarvitset tukea opinnoissasi!

Harjavalta

Piia Lahti, puh. 040 199 4154

Huittinen

Kalevi Suominen, puh. 040 199 4826

Kankaanpää

Helena Rantee-Kamppikoski, puh. 040 199 4232

Kokemäki

Sari Vieno, puh. 040 199 4325

Nakkila

Päivi Linnanto, puh. 040 199 4362

Ulvila

Mikko Knuuttila, puh. 040 199 4408

%d bloggaajaa tykkää tästä: