Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Erityinen tuki

Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Erityinen tuki opiskeluaikana on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset erityisiä opetusjärjestelyjä tai opiskelijahuoltopalveluja oppimisvai­keuksien, sairauden, vammaisuuden tai muun syyn vuok­si.

Opetuksessa keskitytään opiskelijan vahvojen osaamisalueiden tuke­miseen, jotta siirtyminen työelämään osaamista vas­taaviin tehtäviin olisi sujuvampaa.

HOKSin laatimisen yhteydessä mietitään myös erityisen tuen tarve. Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyitä.

Ryhmänohjaaja vastaa HOKSin laatimisesta yhdessä opiskelijan, huoltajan, ervan ja tarvittavan muun verkoston kanssa.

HOKSia laadittaessa:

  • kartoitetaan opiskelijan tarvitsema tuki
  • tehdään opiskelusuunnitelma
  • sovitaan opetuksen järjestelyistä ja vastuista
  • kirjataan suunnitelma tukitoimista
  • sovitaan yhteistyöstä verkoston kanssa
  • sovitaan HOKSin seurannasta ja päivittämisestä

Jokaisesta Sataedun toimipaikasta löytyy erva, erityisopetuksen vastuuopettaja.

Ole rohkeasti yhteydessä, mikäli tarvitset tukea opinnoissasi!

Harjavalta

Piia Lahti, puh. 040 199 4154

Huittinen

Kalevi Suominen, puh. 040 199 4826

Kankaanpää

Helena Rantee-Kamppikoski, puh. 040 199 4232

Kokemäki

Sari Vieno, puh. 040 199 4325

Nakkila

Päivi Linnanto, puh. 040 199 4362

Ulvila

Mikko Knuuttila, puh. 040 199 4408

%d bloggaajaa tykkää tästä: