Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Jatko-opinnot

Jatko-opintoihin voit hakeutua välittömästi valmistumisesi jälkeen tai myöhemmin, kun esimerkiksi työelämässä huomaat tarvitsevasi lisäkoulutusta, toivot uralla etenemistä tai haluat vaihtaa ammattia.

Valmentautuminen jatko-opintoihin

Ammatillista perustutkintoa suorittaessasi voit parantaa jatko-opintovalmiuksiasi eri tavoin. Tässä tiivistetysti vaihtoehdot, joista voit kysyä lisää omalta opinto-ohjaajaltasi.

  • Valitse Sataedun yto-opintojen tarjottimelta jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja englannista, äidinkielestä tai matematiikasta. Opintokokonaisuudet ovat 3 osaamispisteen laajuisia ja voit kattaa niillä kaikki tarvittavat yto-valinnaiset.
  • Tee yhdistelmäopintoja eli suorita kursseja tai koko ylioppilastutkinto lukiossa ammatillisten opintojen ohella. Valinta opinnoista tehdään yleensä heti ammatillisten opintojen alettua. Lue tarkemmin yhdistelmäopinnoista täältä.
  • Tutustu amk-opintoihin SAMKin ”kurkistuskursseilla”: sosionomiopinnot, matkailun opinnot, teknologiaopinnot.
  • Hae SAMKin tarjoamiin Nopsa-väyläopintoihin, joilla saat ”pääsylipun” tutkintoasi vastaavalle alalle SAMKiin. Lisätietoa opinnoista Opiskelijan oppaassa ja SAMKin verkkosivuilla.
  • Hae SAMKin tarjoamiin laajempiin sosiaali- ja terveysalan väyläopintoihin (20 op) tai muihin väyläopintoihin SAMKissa tai muissa ammattikorkeakouluissa.

Mihin ja miten haen jatko-opintoihin?

Korkeakouluopinnot

Ammatillisella perustutkinnolla, ammattitutkinnolla ja erikoisammattitutkinnolla saat yleisen kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Moni valitsee jatko-opinnot ammattikorkeakoulusta, mutta myös yliopistoon hakeutuminen on mahdollista. Korkeakoulut päättävät tarkemmista valintaperusteista koulutuksittain.

Koulutustarjonnasta, koulutuksen sisällöistä ja koulutukseen hakeutumisesta löydät tietoa ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta ja opintopolku.fi -palvelusta. Ohjeita hakeutumiseen ja tietoa pääsykokeista on koottu myös ammattikorkeakouluun.fi -sivustolle.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa, joka toteutetaan opintopolku.fi -palvelussa. Edellä kerrotuilla Nopsa-väyläopinnoilla saat suoraan ilman yhteishakua opiskelijapaikan opintoalaasi vastaavalta koulutusalalta SAMKista. Opintojen loppuvaiheessa tehdään erillishaku koulutukseen.

Ammatilliset tutkinnot

Perustutkinnon jälkeen voit suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Nämä tutkinnot suoritetaan tavallisesti, kun työkokemusta on karttunut muutama vuosi. Opintoja voit suorittaa työn ohessa ja oppisopimuskoulutuksena. Koulutuksiin hakeudutaan oppilaitosten verkkosivuilla olevilla hakulomakkeilla. Tutustu Sataedun tarjontaan täällä.

Aina voit myös hakea suorittamaan toista ammatillista perustutkintoa jatkuvalla haulla.

Osa koulutuksista järjestetään työvoimakoulutuksena, jolloin haku tehdään TE-palveluiden sivuilla: Haussa oleva työvoimakoulutus.

Täydennyskoulutukset

Osaamistaan voi täydentää ja päivittää myös esimerkiksi erilaisilla lisä-, täydennys- ja korttikoulutuksilla. Näistä löydät tarkemmin tietoa oppilaitosten verkkosivuilta.

Mistä saan apua hakeutumiseen?

Sataedussa järjestetään sekä infotilaisuuksia jatko-opinnoista ja niihin hakeutumisesta että tarvittaessa tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin. Opiskelijoille tiedotetaan myös ammattikorkeakoulujen omista rekry- tai infopäivistä, joihin voit halutessasi osallistua.

Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan opinto-ohjaajalta. Hänen kanssaan voit miettiä vaihtoehtoja, etsiä tietoa koulutuksista sekä tehdä yhdessä haun koulutuksiin. Älä epäröi pyytää apua!

Sataedussa toimii myös Uraohjaamo, josta saat apua jatko-opintojesi suunnitteluun!

%d bloggaajaa tykkää tästä: