Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Jatko-opinnot_vanha

Syvennä osaamista ammatti- ja erikoisammattitut­kinnolla.

Perustutkinnon jälkeen voi suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Nämä tutkinnot suoritetaan tavallisesti, kun työkokemusta  on karttunut muutama vuosi. Opintoja voi suorittaa työn ohessa ja oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jat­ko-opintokelpoisuuden.

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jat­ko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja tiede- ja taidekorkeakouluihin.

Jo opintojen aikana voi parantaa jatko-opintovalmiuksia valitsemalla am­matillisen perustutkinnon yhteyteen esimerkiksi lukio-opintoja, yo-tutkinnon tai amk-opintoja.

Jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen lukio-opinnoilla tai yo-tutkinnolla

  • Lukio-opinnoilla/yo-tutkinnon suorittamalla voit parantaa mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin ja helpottaa opintojen aloittamista korkeakoulussa.

Kurkistus amk-opintoihin tai pääsylippu tutkintokoulutukseen

  • Amk-opinnot voivat olla kurkistuskursseja opintoihin tai SAMKin kanssa sovittuja Nopsa- tai väyläopintoja, joilla saat pääsylipun sopimuksen mukaiseen amk-tutkintokoulutukseen heti valmistumisen jälkeen. Lue enemmän täältä.

Opinto-ohjaajat järjestävät opiskeluaikana tutustumiskäyntejä oppilaitok­siin sekä ohjausta ja infotilaisuuksia jatko-opintoihin hakeutumisesta.

Lisätietoa jatko-opinnoista löytyy osoitteesta http://www.opintopolku.fi sekä korkeakoulujen omilta verkkosivuilta.

SAMK Satakunnan ammattikorkeakoulu

TAMK Tampereen ammattikorkeakoulu

HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

TURKU AMK Turun ammattikorkeakoulu

POLAMK Poliisiammattikorkeakoulu

PELASTUSOPISTO, Kuopio

Tutustuminen jatko-opintoihin

  • Oppilaitosvierailut omalla koululla
  • Open-SAMK
  • Infotunti jatko-opintohauista
  • Opon ohjaus jatko-opintomahdollisuuksista ja hakemisesta jatkokoulutukseen
%d bloggaajaa tykkää tästä: