Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tutkinnon osat:

 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10 osp

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa asennuksen ja automaation osaamisalan, jossa on yksi pakollinen tutkinnon osa:

 • Koneasennus, 30 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 80 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Kunnossapitotyöt, 20 osp
 • Robotin käyttö, 20 osp
 • Teräsrakennetyöt, 20 osp
 • Ohutlevytyöt, 20 osp
 • Manuaalikoneistus, 20 osp
 • Hitsaus, 20 osp
 • Hydrauliikka-asennukset
 • CNC-sorvaus, 20 osp
 • CAD/CAM-ohjelmointi, 20 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät opetussuunnitelmasta. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät  Opintopolku ePerusteet 

Opiskelukustannukset

Opiskelukustannuksia kertyy opintojen aikana työasuista, turvakengistä, työkaluista, korttimaksuista. Opintojen aloituspaketti maksaa opiskelijalle 110 euroa.

Opetus on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi. Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Sataedun työssäoppimiskohde opintoalallasi on

 • Unkari; Bekescsaba

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Valmistumisen jälkeen alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä teknologiateollisuuden monipuolisissa tehtävissä. Valmistumisen jälkeen työtehtävät voivat olla mm. teollisuuden asennus- ja kunnossapitotehtäviä, hitsaus- ja levytöitä tai koneistustöitä. Alalla on runsaasti työpaikkoja tarjolla. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinöörin tutkinnon konetekniikasta. Automaatioon ja robotiikkaan painottuvat jatko-opinnot sopivat hyvin jatkoväyläksi.

%d bloggaajaa tykkää tästä: