Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Läsnäolo

Läsnäolo ja mahdolliset poissaolot

Läsnäolo opetuksessa on tärkeää, koska sillä on merkitystä opintomenestykseesi ja opintojesi suorittamiseen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitulla tavalla.

Joissakin koulutuksissa ei sallita yhtään poissaoloja. Esimerkiksi kuljetustoimialalla poissaolot ammattipätevyysdirektiivikoulutuksissa on aina korvattava. Useimmissa kortti- ja passikoulutuksissa on 100 %:n läsnäolovelvoite, eikä poissaoloa voi korvata.

Läsnäoloa seurataan sähköisesti Wilma-sovelluksella. Opiskelijalla, ja alle 18-vuotiaan huoltajalla, on tunnukset Wilmaan.

Ilmoitus poissaolosta

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa poissaolosta välittömästi opettajalle tai ryhmänohjaajalle/vastuukouluttajalle.

Poissaoloanomus tehdään Wilmassa ennakkoon tiedossa olevista poissaoloista, ja opiskelija sopii opintojen suorittamisesta opettajan/opettajien kanssa. 

  • Kahden päivän poissaolon myöntää opettaja/opettajat.
  • Yli kahden päivän poissaolon myöntää ryhmänohjaaja/vastuukouluttaja.
  • Yli viikon poissaolon myöntää koulutusjohtaja.

Ennalta arvaamattoman poissaolon sattuessa opiskelija ottaa välittömästi yhteyttä opettajaan ja poissaolo selvitetään jälkikäteen Wilman kautta.

Poissaoloiksi ei lueta

  • käyntejä esimerkiksi opinto-ohjaajan, kuraattorin, opiskelijaterveydenhoitajan, lääkärin tai koulupsykologin luona.
  • osallistumista oppilaitoksen edustus- ja kehittämistehtäviin.
  • ennalta sovittuun opiskelijakunnan toimintaan tai tuutorin tehtäviin osallistumista.
  • kutsuntoihin liittyviä poissaoloja.

Läsnäolon seuranta

Opettajat merkitsevät poissaolot välittömästi Wilma-järjestelmään.

Ryhmänohjaaja/vastuukouluttaja seuraa opiskelijoiden läsnäoloa. Hän ottaa yhteyttä, jos poissaoloja kertyy paljon ja opintomenestys on sen vuoksi heikkoa. Tarvittaessa opiskelija ohjataan esim. opiskeluhuollon, sosiaali- tai terveyspalveluihin.

Opiskelijahallintajärjestelmä lähettää kerran viikossa maanantaisin tiedon opiskelijan kaikista poissaoloista ryhmänohjaajan/vastuukouluttajan lisäksi seuraaville henkilöille:

  • Yli 30 tunnin selvittämättömistä poissaoloista tiedotetaan myös opinto-ohjaajalle
  • Yli 60 tunnin poissaoloista opinto-ohjaajalle ja opintoalan koulutuspäällikölle
  • Yli 100 tunnin poissaoloista opinto-ohjaajalle, koulutuspäällikölle ja rehtorille.

Poissaolojen tarkasteluajanjakso on aina edellinen kuukausi.

Läsnäolon tukeminen

Läsnäoloa ja opintojen etenemistä tuetaan ja edistetään ohjauskeskusteluilla sekä yhteistyöllä alle 18-vuotiaiden huoltajien tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

Selvittämättömistä runsaista poissaoloista voi saada kirjallisen varoituksen tai opiskelija voidaan määräaikaisesti erottaa oppilaitoksesta.

Poissaolot ja arviointi

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arvioidaan näytöillä, eivätkä poissaolot sinällään vaikuta arviointiin. Poissaoloaikaisten opintojen suorittamisen tarkoitus on paikata sitä aukkoa, joka opintoihin on syntynyt poissaolon aikana. Tältä osin kaikki poissaolot ovat samanarvoisia.

Varmista oppiminen!

Ennalta arvaamattoman poissaolon jälkeen kouluun palattaessa opiskelijan tulee ottaa heti yhteyttä opettajaan ja sopia poissaolojen aikaisten opintojen suorittamisesta ja mahdollisesta tukiopetuksesta. Tavoitteena on oppimisen varmistaminen.

Poissaolot ja opintojen tuet

Poissaolot ja opintojen etenemättömyys voivat vaikuttaa opiskelijan opintojen tukeen.

Sataedu tiedottaa opiskelijan poissaoloista ja opintojen etenemisestä luottamuksellisesti Kelan, Koulutusrahaston, työhallinnon tai työnantajan (oppisopimuskoulutus) edustajille lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

%d bloggaajaa tykkää tästä: