Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Logistiikan perustutkinto

Autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisista tutkinnon osista pakollisia on 90 osaamispistettä ja valinnaisia 55 osaamispistettä.

Logistiikan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa kuljetuspalvelujen osaamisalan.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tutkinnon osat:

 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp (suoritetaan ensimmäisenä)
 • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
 • Kuorma-autokuljetukset, 40 osp (ajokorttikoulutus BC) tai yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp (ajokorttikoulutus BECE) – molemmat sisältävät vaarallisten aineiden ajolupakoulutuksen ADR-peruskurssi

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 55 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Työkoneiden käyttö ja huolto, 15 osp
 • Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 15 osp
 • Elintarvikekuljetukset, 30 osp
 • Massatavarakuljetukset (sisältää Tieturva 1 -korttikoulutuksen), 30 ops
 • Ympäristöhuollonkuljetukset, 30 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
  • Jakelukuljetukset, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät tutkinnonperusteista. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa logistiikan perustutkinnosta ja sen rakenteesta löydät:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3489218/reformi/rakenne

Opiskelukustannukset

Oppivelvollisen opiskelijan opinnot ovat pääsääntöisesti kokonaan maksuttomia. Omalta vastuuopettajalta saa tästä tarkempaa tietoa.

Muiden aloittavavin opiskelijoiden opiskelukustannukset: työhaalarit 50 euroa, kuljettajan työasu 250 euroa, oppikirjat noin 100 euroa.

Ensiapu-, tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskortit yhteensä 55 euroa.

Opiskelujen edetessä tulee ajokorttiin liittyviä viranomaismaksuja ja myös lisää työasu- sekä oppimateriaalikustannuksia.

Opetus on maksutonta.

Ajokorttikoulutus

Ajokorttikoulutus suoritetaan osittain koko ryhmälle samalla kertaa ja osittain yksilöllisesti. Koulutuksen tavoitteena on mahdollistaa ajokortti jokaiselle, kun vaadittava ikä on saavutettu. Ajokorttikoulutuksessa on käytössä sähköinen Webauto-oppimisympäristö. Tunnukset sen käyttöön saat opiskelujen edetessä.

Ajokorttilaki on muuttunut 1.7.2018.

Ammatillisessa kuljettajakoulutuksessa opiskeleva voi saada henkilöautokortin (B- tai BE-luokka) jo 17-vuotiaana. Ajo-oikeus on kuitenkin rajoitettu vain opiskeluun liittyviin ajoihin ennen 18 vuoden iän saavuttamista. Opiskelija voi aloittaa ajo-opetuksen jo 16-vuotiaana.

Trafi voi myöntää opiskelijalle ajokorttiluvan, jos

 • täytät ajokorttiluvan ikä- ja terveysvaatimukset
 • asut vakinaisesti Suomessa tai opiskelet Suomessa ja opiskelusi on jatkunut vähintään 6 kuukautta
 • et ole ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa Suomessa etkä muussa EU- tai ETA-valtiossa.
 • Katso Trafin sivuilta: Ajokorttilupa

Jokaiselle opiskelijalle haetaan samalla kertaa ajokorttilupaa BC-luokkaan, joten tarvitset enintään puoli vuotta vanhan lääkärinlausunnon ajokyvystä (ryhmä 2). Saatat myös tarvita kaksi passikuvaa, jos sinulta ei löydy kuvia viranomaisten rekisteristä tai haluat uusia kuvat. BECE-luokan ajokorttilupa haetaan erikseen, kun BC-luokan ajokortti on suoritettu.

Ajokorttiin liittyvät viranomaismaksut maksetaan koululle Ajovarma Oy:n hinnaston mukaisesti.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi. Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Sataedun työssäoppimiskohteet logistiikka-alalla ovat:

 • Belgia; Genk
 • Tanska; Randers

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Opiskeluoikeus

Logistiikka-alalla opiskelijalta edellytetään käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Alalla noudatetaan SORA-lainsäädäntöä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja), joka määrittää muun muassa:

 • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
 • huumausainetestausta tietyissä tilanteissa

SORA-lainsäädännön lisäksi logistiikka-alalla on muita säädöksiä, joissa käsitellään mm. ajolupaa koskevia terveydentilavaatimuksia ja ajoterveyden valvontaa:

 • Ajokorttilaki (386/2011)
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (1181/2011)
 • Valtioneuvoston asetus ajokorteista (423/2011)

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä.

Terveydelliset vaatimukset

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Sataedu arvioi seuraavien mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja niiden hoitotilanteen.

Opiskelija voidaan määrätä tutkimuksiin, joissa selvitetään hänen terveydentilansa ja toimintakykynsä.

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Valmistumisen jälkeen logistiikka-alan opiskelijat ovat siirtyneet suoraan työelämään tai jatko-opintoihin korkeakouluihin. Sataedussa voit opiskella myös linja-autonkuljettajaksi (kuljetusalan ammattitutkinto) ja ajojärjestelijäksi, esimieheksi, vuoromestariksi, juitsariksi (liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto).

Logistiikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä kuljetusalan monipuolisissa tehtävissä. Opiskelijamme ovat työllistyneet hyvin.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Valmistuneet ovat suorittaneet ammattikorkeakoulussa esimerkiksi insinöörin (amk) tutkinnon logistiikasta (Satakunnan, Hämeen, Jyväskylän ja Turun ammattikorkeakouluissa) tai esimerkiksi tradenomi liiketoiminnan logistiikka (Turun, Lahden, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa).

Suorittamalla SAMKin Väyläopinnot ammatillisen perustutkinnon aikana, saa pääsylipun suoraan ilman valintakokeita SAMKin Rauman toimipisteen logistiikka-koulutukseen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: