Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Opiskelijapalaute

Sataedu kerää tietoa opiskelijoidensa tyytyväisyydestä koulutukseen valtakunnallisilla Amis opiskelijapalaute-kyselyillä ja omalla Wilma-opiskelijatyytyväisyyskyselyllä. Voit myös antaa vapaamuotoisesti palautetta osoitteessa https://sataedu.fi/palaute.

Opiskelijoiden palaute on Sataedulle ensiarvoisen tärkeää! Oppilaitoksen toimintaa kehitetään saadun palautteen pohjalta. Amis opiskelijapalautteet vaikuttavat myös Sataedun saamaan ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusrahoitukseen.

Amis opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteet kokoavat opiskelijoiden kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta. Palautteita hyödynnetään Sataedun ohella kansallisesti ammatillisen koulutuksen laadun seurannassa ja kehittämisessä.

Opiskelijapalaute kysytään kaksi kertaa opintojen aikana opiskelijoilta, jotka suorittavat Sataedussa

  • ammatillista perustutkintoa
  • ammattitutkintoa
  • erikoisammattitutkintoa
  • edellä mainittujen tutkintojen tutkinnon osaa tai osia.

Palautekyselyyn eivät vastaa Valma-koulutusta suorittavat opiskelijat.

Amis aloituskysely

Aloituskysely lähetetään kaikille ammatillisen tutkintokoulutuksen aloittaneille, kun opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on hyväksytty.

Kyselyllä kartoitetaan opiskelijoiden kokemuksia mm. opintojen aloittamisesta, tutkinnon perusteisiin perehdyttämisestä, HOKSin laadinnasta, aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta, opintojen suunnittelusta sekä opiskeluilmapiiristä.

Amis päättökysely

Päättökysely lähetetään kaikille ammatillisen tutkinnon, tutkinnon osan tai osia suorittaneille opiskelijoille aivan opintojen loppuvaiheessa.

Päättökysely kartoittaa laajasti opiskelijan kokemuksia saamastaan koulutuksesta. Kysymyksiä on mm. HOKSin toteutumisesta, ohjauksen riittävyydestä, osaamisen hankkimisen toteutustavoista, näytöistä, opiskelijan hyvinvoinnista ja opintojen vaikuttavuudesta työllistymiseen ja jatko-opintoihin.

Opetushallitus lähettää vastauslinkin Amis-kyselyihin oppilaitoksen sinulle antamaan sähköpostiosoitteeseen edu.sataedu.fi. Seuraa tarkkaan postiasi! Kiitos sinulle jo etukäteen Amis opiskelijapalautteeseen vastaamisesta!

Kyselyt lähetetään osoitteesta noreply@opintopolku.fi, mutta lähettäjänä näkyy teksti Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen. Viestin otsikkona on: Palautetta oppilaitokselle.

Opetushallitus lähettää automaattisesti myös kaksi muistutusviestiä, jos et ole vielä vastannut kyselyyn. Kyselyihin vastataan anonyymisti ja tulokset ovat katsottavissa vasta, kun kyselyn kohderyhmässä on vähintään viisi vastaajaa.

Wilma opiskelijatyytyväisyyskysely

Sataedun oma opiskelijatyytyväisyyskysely tehdään perustutkintoa suorittaville ns.  jatkaville 2. vuoden opiskelijoille ja kaikille Valma-koulutuksen opiskelijoille. Kyselyn ulkopuolelle jäävät opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkinnon oppisopimuksella. Tähän kyselyyn vastataan Wilmassa.

Kaikki opiskelijoilta saatu palaute käsitellään anonyyminä, vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen opiskelijaan. Palaute käsitellään mm. Sataedun johtoryhmässä, opintoaloilla, opiskelijapalveluissa ja opiskelijakunnan hallituksessa. Palautteen tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä kehittämistoimista annetaan tietoa opiskelijoille.

Opiskelijatyytyväisyyskyselyn palautteet auttavat Sataedua kehittämään koulutuksen toteutusta nopeallakin aikataululla.

%d bloggaajaa tykkää tästä: