Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Osaamisen hankinta

Sataedussa voit edetä opinnoissasi erilaisia polkuja pitkin: Peruspolku on oman alan perustutkinnon suorittaminen.

Ryhmänohjaaja kertoo eri polkuvaihtoehdoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhteydessä.

Moniosaaja

Paranna ammattitaitoasi ja osaamistasi! Kysy lisää omalta opettajaltasi.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Opintoja voit suorittaa myös työssäoppimalla ja oppisopimuksella.

Kaksi osaamisalaa

Ammatillista perustutkintoa on mahdollista laajentaa myös toisella osaamisalalla. Esimerkiksi kokki ja tarjoilija, sähköasentaja ja automaatioasentaja tai lähihoitajan eri osaamisalat ovat mahdollisia yhdistelmiä.

Korkeakouluopinnot

Ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää korkeakouluopintoja 5-15 osaamispistettä.

SAMK ja Diak tarjoavat AMK-opintoja sataedulaisille opiskelijoille. Opintosuoritukset voi hyödyntää myöhemmin ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.

SAMK-yhteistyö

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja avoimessa AMKissa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK).

Valitse avoimesta AMKista väyläopintoja tai kurkistuskursseja!

Väyläopinnoilla pääsylippu amk-koulutukseen

Suorittamalla väyläopinnot hyväksytysti saa opiskelupaikan suoraan ilman valintakokeita SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta. Pääsylippu on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnassa, kun opiskelija valmistuu ammatillisesta tutkinnosta.

Tekniikan Nopsa-opinnoissa suoritetaan 15 opintopistettä:

 • Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan, 3 op
 • Våga pröva – nu ska vi köra!, 2 op
 • Englannin aktivointi, 4 op
 • Ammatillinen viestintä, 3 op
 • Matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op

Pääsylipun vastaavuudet:

 • Rakennusalan pt –> Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan pt –> Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori) tai Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt –> Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori)
 • Logistiikan pt –> Logistiikka (Rauma)
 • Autoalan pt –> Konetekniikka (Pori)
 • Kone- ja tuotantotekniikan pt –> Konetekniikka (Pori)

Matkailun Restopolku-opinnoissa suoritetaan 11 opintopistettä ja saadaan pääsylippu Restonomi/matkailu koulutukseen:

 • Majoituspalvelut, 4 op tai MICE in Business Travel, 4 op (MICE: meetings, incentives, conferences and exhibitions)
 • Activity Services, 4 op tai MICE in Business Travel, 4 op
 • Englanti, 3 op

Kurkistuskurssit AMK-opintoihin

Kurkistuskurssit sananmukaisesti antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä.

Teknologia-ala:

 • Robotiikan perusteet, 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Hyvinvointiteknologian perusteet, 3 op

Sosiaali- ja terveysala:

 • Sosionomi erityisryhmien ohjaajana, 2 op
 • Sosionomi ja mielenterveyden edistäminen, 4 op
 • Sosionomin työ lastensuojelussa, 2 op
 • Sosionomin päihdeosaaminen, 4 op

Matkailuala:

 • Activity Services, 4 cr

Yhdistelmäopinnot

Jos tähtäät jatko-opintoihin, voit laajentaa osaamistasi yhdistelmäopinnoil­la.

Valittavana on erilaisia yhdistelmäopintovaihtoehtoja: yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esi­merkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymis­tä tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: amma­tillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä.

Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta.

Kilpaurheilu-uralle

Sataedun toimipaikoilla on kilpaurheiluun valmentavaa toimintaa.

Sataedun opiskelijat voivat hakea Satakunta Sports Academyn (SSA) järjestämään lajikohtaiseen valmennustoimintaan. SSA on tarkoitettu kansallisesti lahjakkaille, menestykseen tähtääville urheilijoille. Se auttaa urheilijoita yhdistämään urheilun ja opiskelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja: Tuomas Mäki-Ontto, puh. 040 199 4401

Sataedu Kankaanpäässä toimii opiskelijoiden eri lajien urheiluvalmennusryhmä yhteistyössä Kankaanpään yhteislyseon kanssa. Ryhmä on tarkoitettu kansallisen tason kilpaurheilijoille.

Lisätietoja: Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204

Aktiivisena urheilijana sinulla on mahdollisuus osallistua SAKU ry:n järjestämiin urheilukilpailuihin. SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto. Lisätietoa liikunnanopettajaltasi tai osoitteesta http://www.sakury.net.

Yrittäjyys

Sinulla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen opintojesi aikana.

Kansainvälisen Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ohjelman mukaisesti opiskelijat perustavat oman harjoitusyrityksen. Vuoden ajan toimiva yritys on osa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmaa.

NY-toiminnan tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisten toimintatapojen oppiminen jo opiskeluaikana. Lisätietoa NY-toiminnasta osoitteesta http://www.ny-yritys.fi. Yrittäjyyttä voi opiskella myös osuustoiminnan yhteydessä.

%d bloggers like this: