Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Osaamisen hankinta

Sataedussa voit edetä opinnoissasi erilaisia polkuja pitkin: Peruspolku on oman alan perustutkinnon suorittaminen.

Ryhmänohjaaja kertoo eri polkuvaihtoehdoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhteydessä.

Moniosaaja

Paranna ammattitaitoasi ja osaamistasi! Kysy lisää omalta opettajaltasi.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Opintoja voit suorittaa myös työssäoppimalla ja oppisopimuksella.

Kaksi osaamisalaa

Ammatillista perustutkintoa on mahdollista laajentaa myös toisella osaamisalalla. Esimerkiksi kokki ja tarjoilija, sähköasentaja ja automaatioasentaja tai lähihoitajan eri osaamisalat ovat mahdollisia yhdistelmiä.

Korkeakouluopinnot

Ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää korkeakouluopintoja 5-15 osaamispistettä.

SAMK ja Diak tarjoavat AMK-opintoja sataedulaisille opiskelijoille. Opintosuoritukset voi hyödyntää myöhemmin ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.

SAMK-yhteistyö

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMKissa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK).

Valitse avoimesta AMKista kurkistuskursseja amk-opintoihin, nopsa-, väylä- tai polku-opintoja!

Kurkistuskurssit AMK-opintoihin

Kurkistuskurssit sananmukaisesti antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä.

Teknologia-ala:

 • Robotiikan perusteet, 3 op
 • Ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Hyvinvointiteknologian perusteet, 3 op

Sosiaali- ja terveysala:

 • Sosionomi erityisryhmien ohjaajana, 2 op
 • Sosionomi ja mielenterveyden edistäminen, 4 op
 • Sosionomin työ lastensuojelussa, 2 op
 • Sosionomin päihdeosaaminen, 4 op

Matkailuala:

 • Activity Services, 4 cr

Pääsylippu SAMKiin

SAMK tarjoaa eri aloille suunnattuja opiskelupaketteja (mm. nopsa-väylä-, polku- ja väyläopintoja), jotka suorittamalla voi saada opiskelupaikan suoraan SAMKista tietyltä alalta.

Nopsa-väyläopinnot (1418 op)

Nopsa-väyläopinnot suoritetaan ammatillisten opintojen aikana ja pääsylippu SAMKiin sopimuksen mukaisille aloille on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnassa, kun opiskelija valmistuu ammatillisesta tutkinnosta.

1 Peruspaketti kaikille, 11–14 op (toteutetaan lähiopetuksena):

 • Matematiikan perustyökalut, 2 op / insinöörialoille Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan, 3 op
 • Våga pröva – nu ska vi köra! 2 op tai Ruotsin aktivointi, 4 op
 • Englannin aktivointi, 4 op
 • Ammatillinen viestintä, 3 op

2 Alakohtaiset opinnot (voidaan toteuttaa myös verkossa):

 • Tekniikka: Matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op
 • Liiketalous: Yrittäjyyden perusteet, 3 op
 • Matkailu: Asiakaskokemus palvelukohtaamisessa, 3 op
 • Sosiaaliala: Sosionomi ja mielenterveyden edistäminen, 4 op ja Sosionomin työ lastensuojelussa, 2 op
 • Hoitotyö: Lääkelaskenta, 1 op ja Hoitotiede hoitotyön perustana, 2 op
 • Vanhustyö: Vanheneminen yhteiskunnallisena ilmiönä, 5 op
Toteutus
 • Kontaktiopetuksen määrä 10 tuntia/opintopiste ja 17 tuntia itsenäistä opiskelua/opintopiste. Opettaja määrittelee pakollisuuden – vapaaehtoisuuden.
 • Peruspaketin opinnot toteutetaan lähtökohtaisesti maanantai-iltapäivisin klo 12–16
 • Kesto 1,5 vuotta
Pääsylipun vastaavuuksista esimerkkejä:
 • Autoalan pt → Konetekniikka (Pori)
 • Kone- ja tuotantotekniikan pt → Konetekniikka (Pori)
 • Liiketoiminnan pt → Liiketalous (Pori), Kansainvälinen kauppa (Rauma)
 • Logistiikan pt → Logistiikka (Rauma)
 • Matkailualan pt → Matkailu (Pori), Kansainvälinen kauppa (Rauma)
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt → Matkailu (Pori)
 • Rakennusalan pt → Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori)
 • Ravintola- ja catering-alan pt → Liiketalous (Pori), Matkailu (Pori)
 • Sosiaali- ja terveysalan pt → Hoitotyö, Sosiaaliala, Geronomi (Pori)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori) tai Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori)

Katso laajemmat tiedot tutkintojen pääsylipun vastaavuuksista täältä.

Väyläopinnot (20 op) Sosiaali- ja terveysala

SAMK ja Sataedu ovat sopineet Nopsa-opintojen lisäksi sosiaali- ja terveysalan väyläopinnoista. Opinnoissa on enemmän ammatillisia sisältöjä ja se sopii erityisesti aikuisille opiskelijoille.

Opintojen aikana saa laajemman ja konkreettisemman käsityksen alan opinnoista, mikä helpottaa päätöksentekoa jatko-opintoihin hakeutumisesta.

SAMKin koulutuksissa on varattu vain rajallinen määrä paikkoja väyläopiskelijoille. Pääsääntöisesti opintoihin hakeudutaan keväällä ja opinnot alkavat syksyllä. Pääsylippu tutkinto-opiskelijaksi on voimassa sen vuoden opiskelijavalinnoissa, jolloin 2. asteen tutkinto (lähihoitaja) on suoritettu. Sataedu tiedottaa opiskelijoita, kun opintoihin voi hakeutua!

Katso tarkemmat tiedot sosiaali- ja terveysalan väyläopinnoista, opiskelijapaikoista ja opintojen sisällöistä täältä.

Tässä esiteltyjen Nopsa-väylä- ja väyläopintojen opintotarjonta ja pääsylippu SAMKiin on SAMKin ja Sataedun välisen sopimuksen mukaista. Lisäksi SAMK tarjoaa kaikille hakijoille avoimia muita väylä- ja polku-opintoja, joita voit seurata täältä.

Yhdistelmäopinnot

Jos tähtäät jatko-opintoihin, voit laajentaa osaamistasi yhdistelmäopinnoil­la.

Valittavana on erilaisia yhdistelmäopintovaihtoehtoja: yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esi­merkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymis­tä tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: amma­tillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä.

Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta.

Kilpaurheilu-uralle

Sataedun toimipaikoilla on kilpaurheiluun valmentavaa toimintaa.

Sataedun opiskelijat voivat hakea Satakunta Sports Academyn (SSA) järjestämään lajikohtaiseen valmennustoimintaan. SSA on tarkoitettu kansallisesti lahjakkaille, menestykseen tähtääville urheilijoille. Se auttaa urheilijoita yhdistämään urheilun ja opiskelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja: Jukka Vierimaa, puh. 040 199 4492

Sataedu Kankaanpäässä toimii opiskelijoiden eri lajien urheiluvalmennusryhmä yhteistyössä Kankaanpään yhteislyseon kanssa. Ryhmä on tarkoitettu kansallisen tason kilpaurheilijoille.

Lisätietoja: Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204

Aktiivisena urheilijana sinulla on mahdollisuus osallistua SAKU ry:n järjestämiin urheilukilpailuihin. SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto. Lisätietoa liikunnanopettajaltasi tai osoitteesta http://www.sakury.net.

Yrittäjyys

Sinulla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen opintojesi aikana.

Kansainvälisen Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ohjelman mukaisesti opiskelijat perustavat oman harjoitusyrityksen. Vuoden ajan toimiva yritys on osa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmaa.

NY-toiminnan tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisten toimintatapojen oppiminen jo opiskeluaikana. Lisätietoa NY-toiminnasta osoitteesta http://www.ny-yritys.fi. Yrittäjyyttä voi opiskella myös osuustoiminnan yhteydessä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: