Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Osaamisen hankinta

Sataedussa voit edetä opinnoissasi erilaisia polkuja pitkin: Peruspolku on oman alan perustutkinnon suorittaminen.

Ryhmänohjaaja kertoo eri polkuvaihtoehdoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhteydessä.

Moniosaaja

Paranna ammattitaitoasi ja osaamistasi! Kysy lisää omalta opettajaltasi.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Opintoja voit suorittaa myös työssäoppimalla ja oppisopimuksella.

Yhdistelmäopinnot

Jos tähtäät jatko-opintoihin, voit laajentaa osaamistasi yhdistelmäopinnoil­la.

Valittavana on erilaisia yhdistelmäopintovaihtoehtoja: yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esi­merkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymis­tä tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: amma­tillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä.

Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta

Kaksi osaamisala

Ammatillista perustutkintoa on mahdollista laajentaa myös toisella osaamisalalla. Esimerkiksi kokki ja tarjoilija, sähköasentaja ja automaatioasentaja tai lähihoitajan eri osaamisalat ovat mahdollisia yhdistelmiä.

Ammattikorkeakouluopintoja

Sataedun opiskelijana sinulla on mahdollisuus yhdistää ammatillisiin opintoihin ammattikorkeakouluopintoja.

SAMKissa ja Diakissa tarjoaa AMK-opintoja sataedulaisille opiskelijoille. Opintosuoritukset voi hyödyntää myöhemmin ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.

Lisätietoja SAMKin ja Diakin koulutustarjonnasta löytyy verkosta:

 

Yrittäjyys

Sinulla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen opintojesi aikana.

Kansainvälisen Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ohjelman mukaisesti opiskelijat perustavat oman harjoitusyrityksen. Vuoden ajan toimiva yritys on osa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmaa.

NY-toiminnan tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisten toimintatapojen oppiminen jo opiskeluaikana. Lisätietoa NY-toiminnasta osoitteesta http://www.ny-yritys.fi. Yrittäjyyttä voi opiskella myös osuustoiminnan yhteydessä.

%d bloggers like this: