Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Osaamisen hankinta

Sataedussa voit edetä opinnoissasi erilaisia polkuja pitkin: Peruspolku on oman alan perustutkinnon suorittaminen.

Vastuuopettaja kertoo eri polkuvaihtoehdoista henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhteydessä.

Moniosaaja

Paranna ammattitaitoasi ja osaamistasi! Kysy lisää omalta opettajaltasi.

Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osia esimerkiksi muista ammatillisista perustutkinnoista, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista. Opintoja voit suorittaa myös työssäoppimalla ja oppisopimuksella.

Kaksi osaamisalaa

Ammatillista perustutkintoa on mahdollista laajentaa myös toisella osaamisalalla. Esimerkiksi kokki ja tarjoilija, sähköasentaja ja automaatioasentaja tai lähihoitajan eri osaamisalat ovat mahdollisia yhdistelmiä.

Korkeakouluopinnot

Ammatillisen perustutkinnon valinnaisiin opintoihin voi sisällyttää korkeakouluopintoja 5-15 osaamispistettä.

SAMK ja Diak tarjoavat AMK-opintoja sataedulaisille opiskelijoille. Opintosuoritukset voi hyödyntää myöhemmin ammattikorkeakoulun jatko-opinnoissa.

SAMK-yhteistyö

Ammatillisten opintojen aikana voi suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMKissa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK).

Valitse avoimesta AMKista kurkistuskursseja amk-opintoihin, väylä- tai polkuopintoja! Lue alapuolelta tiivistetyt tiedot opinnoista tai katso tarkempi diaesitys opinnoista täältä:

Kurkistuskurssit AMK-opintoihin

Kurkistuskurssit sananmukaisesti antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja ja auttavat kiinnostavan alan löytämisessä.

Teknologia-ala:

 • Robotiikan perusteet, 3 op
 • Web-ohjelmoinnin perusteet, 3 op
 • Hyvinvointiteknologian perusteet, 3 op
 • 3D-mallinnuksen perusteet, 3 op

Sosiaali- ja terveysala:

 • Sosionomi erityisryhmien ohjaajana, 2 op
 • Sosionomi ja mielenterveyden edistäminen, 4 op
 • Sosionomin työ lastensuojelussa, 2 op
 • Sosionomin päihdeosaaminen, 4 op

Matkailuala:

 • Activity Services, 4 cr

Väyläopinnoilla pääsylippu SAMKiin

SAMK tarjoaa eri aloille suunnattuja opiskelupaketteja eli väyläopintoja, jotka suorittamalla voi saada opiskelupaikan suoraan SAMKista tietyltä alalta.

Sataedussa opinto-ohjaajat tiedottavat väyläopintoihin hakeutumisesta ja hakuajankohdista. Opintoihin haetaan syksyllä ja opinnot alkavat tammikuussa.

Opiskelija voi hakea SAMKiin ammatillisen tutkinnon valmistumislukukauden erillishaussa tai kahdessa sitä seuraavassa erillishaussa, jos on suorittanut väyläopinnot hyväksytysti.

1 Peruspaketti kaikille, 11–14 op (toteutetaan lähiopetuksena):

 • Matematiikan perustyökalut, 2 op / insinöörialoille Lähtölaukaus insinöörimatematiikkaan, 3 op
 • Våga pröva – nu ska vi köra! 2 op tai Ruotsin aktivointi, 4 op
 • Englannin aktivointi, 4 op
 • Ammatillinen viestintä, 3 op

2 Alakohtaiset opinnot (voidaan toteuttaa myös verkossa):

 • Tekniikka: Matematiikan perustyökalut insinöörille, 3 op
 • Liiketalous: Yrittäjyyden perusteet, 3 op
 • Matkailu: Asiakaskokemus palvelukohtaamisessa, 3 op
 • Hoitotyö: Lääkelaskenta, 1 op ja Hoitotiede hoitotyön perustana, 2 op
 • Vanhustyö: Vanheneminen yhteiskunnallisena ilmiönä, 5 op
Toteutus

Opintopiste tarkoittaa noin 27 h/op opiskelijan työtä. Lähiopetusta on 10 h/op ja itsenäistä työskentelyä 17 h/op eli tehtäviä yksin ja ryhmässä.

Lähiopetuksessa ja verkossa opettajan johdolla tapahtuvien opetustapahtumien ajankohdat ovat:

 • Maanantai klo 12.30–15.45 (oppilaitoksella)
 • Tiistai klo 14.00–15.30 (verkossa)
 • Torstai klo 14.00–15.30 (verkossa)

Lähiopetuksen lisäksi tehdään oppimistehtäviä yksin tai ryhmässä. Esim. monivalintaväittämiä, lukemista, referaatteja, esseitä, Excelillä laskemista, PP-esitysten laatimista, videoiden kuuntelemista/tekemistä, jne.

Opintojen kesto on 1,5 vuotta (voidaan tarvittaessa nopeuttaa).

Pääsylipun vastaavuuksia:
 • Autoalan pt → Konetekniikka (Pori)
 • Kone- ja tuotantotekniikan pt → Konetekniikka (Pori), Tuotantotekniikka ja tuotantotalous (Rauma), Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Liiketoiminnan pt → Liiketalous (Pori/Rauma), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori), Tietojenkäsittely – tradenomi (Pori), Matkailu (Pori)
 • Logistiikan pt → Logistiikka (Rauma)
 • Matkailualan pt → Matkailu (Pori), Liiketalous (Rauma), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori)
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt → Matkailu (Pori), Liiketalous – yrittäjän ko (Pori), Liiketalous (Rauma), Tietojenkäsittely (Pori)
 • Rakennusalan pt → Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori)
 • Ravintola- ja catering-alan pt → Liiketalous (Pori/Rauma), Matkailu (Pori)
 • Sosiaali- ja terveysalan pt → Hoitotyö (Pori/Rauma), Geronomi (Pori)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori) tai Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Talotekniikan pt → Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Pori), Merenkulkualan insinööri (Rauma)
 • Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori)
 • Tieto- ja viestintätekniikan pt → Sähkö- ja automaatiotekniikka (Pori), Tietojenkäsittely – tradenomi (Pori)

Yhdistelmäopinnot

Jos tähtäät jatko-opintoihin, voit laajentaa osaamistasi yhdistelmäopinnoil­la.

Valittavana on erilaisia yhdistelmäopintovaihtoehtoja: yhden tai useamman aineen kursseja lukiosta. Esi­merkiksi lukion englannin kurssit voivat tukea työllistymis­tä tai matematiikan ja fysiikan opinnot voivat helpottaa ammattikorkeakouluun pääsyäsi.

Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon tai kolme tutkintoa: amma­tillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja lukion koko oppimäärä. Yhdistelmäopintoja voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa.

Pääsääntöisesti opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Keväästä 2022 alkaen vaaditaan ylioppilastutkinnon valmiiksi saamiseen viisi koetta. Tämä koskee niitä, jotka aloittavat yo-tutkinnon suorittamisen kevään 2022 kirjoituksissa. Aiemmin kirjoitukset aloittaneet suorittavat suorittavat tutkinnon nykyisen mallin mukaan (vähintään 4 kirjoitettavaa ainetta).

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on pakollinen kaikille. Muut vaadittavat neljä koetta tulee valita seuraavista ryhmistä:

 1. vieras kieli
 2. toinen kotimainen kieli
 3. matematiikka
 4. reaali.

Vähintään yhden kokeen tulee olla pitkän oppimäärän koe. Kokeita pitää valita vähintään kolmesta eri ryhmästä.

Yhdistelmäopinnot toteutetaan yhteistyössä opiskelupaikkakunnan lukion kanssa. Yhdistelmäopintojen toteutustapa vaihtelee Sataedun eri toimipaikkojen välillä.

Kysy lisätietoa opinto-ohjaajilta.

Kilpaurheilu-uralle

Sataedun toimipaikoilla on kilpaurheiluun valmentavaa toimintaa.

Sataedun opiskelijat voivat hakea Satakunta Sports Academyn (SSA) järjestämään lajikohtaiseen valmennustoimintaan. SSA on tarkoitettu kansallisesti lahjakkaille, menestykseen tähtääville urheilijoille. Se auttaa urheilijoita yhdistämään urheilun ja opiskelun toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja: Jukka Vierimaa, puh. 040 199 4492

Sataedu Kankaanpäässä on tarjolla urheiluvalmennusta, joka jakaantuu yleisvalmennukseen sekä lajivalmennukseen. Urheiluvalmennus järjestetään yhteistyössä Kankaanpään yhteislyseon ja paikallisten urheiluseurojen kanssa. Lajivalmennusta on tarjolla jääkiekkoilijoille, pesäpalloilijoille, yleisurheilijoille sekä jalkapalloilijoille. Ryhmä on tarkoitettu kansal­lisen tason kilpaurheilijoille.

Lisätietoja: opo Kaisa Kallio, puh. 040 199 4204, lehtori Teemu Manner, puh. 040 199 4212

Aktiivisena urheilijana sinulla on mahdollisuus osallistua SAKU ry:n järjestämiin urheilukilpailuihin. SAKU ry on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto. Lisätietoa liikunnanopettajaltasi tai osoitteesta http://www.sakury.net.

Yrittäjyys

Sinulla on mahdollisuus tutustua yrittäjyyteen opintojesi aikana.

Kansainvälisen Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) ohjelman mukaisesti opiskelijat perustavat oman harjoitusyrityksen. Vuoden ajan toimiva yritys on osa NY Vuosi yrittäjänä -opinto-ohjelmaa.

NY-toiminnan tarkoituksena on työelämätaitojen ja yrittäjämäisten toimintatapojen oppiminen jo opiskeluaikana. Lisätietoa NY-toiminnasta osoitteesta http://www.ny-yritys.fi. Yrittäjyyttä voi opiskella myös osuustoiminnan yhteydessä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: