Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkintoa opiskeleva suorittaa Sataedussa kiinteistönhoidon osaamisalan, jossa on lisäksi kaksi muuta pakollista tutkinnon osaa:

 • Kiinteistön yleishoito ja valvonta, 30 osp
 • Kiinteistöjärjestelmien hoitaminen, 30 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 70 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Kiinteistöautomaation käyttäminen, 20 osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, 20 osp
 • LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito, 20 osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen, 20 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät tutkinnonperusteista. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon sisältyy yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa alan perustutkinnosta ja sen rakenteesta Opintopolku ePerusteet

Opiskelukustannukset

Työvaatteet ja tarvittavat suojavarusteet maksaa oppilaitos. Opiskelijalle tulee kustannuksia tieturva-, tulityö- ja työturvallisuuskorteista yhteensä noin 40 euroa. Oppivelvolliselle myös nämä ovat maksuttomia.

Opetus on maksutonta.

Työelämään

Kiinteistönhoitajaksi valmistava koulutus on tarkoitettu yksilöllistä opetusta tarvitseville.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa kiinteistöhoitoalan käytännön tehtäviin niin, että voit työskennellä ohjattuna alan työtehtävissä esimerkiksi kiinteistönhoitoyrityksen palveluksessa tai kiinteistönhoitajan työparina. Työllistymistä edistää mahdollisuutesi hankkia vähintään traktorikortti.

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: