Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (1.8.2020)

Sähkö- ja automaatioasentaja

Uusien tutkinnon perusteiden (1.8.2020) mukaisesti opinnot aloittavat opiskelijat voivat valita sekä sähköasentajan että automaatioasentajan tutkintoon johtavia opintoja ja valmistua molempiin tutkintoihin opintojensa aikana.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisen perustukinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Molempiin tutkintoihin sisältyvä pakollinen tutkinnon osa:

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Sähköasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

Automaatioasentaja

Valinnainen tutkinnon osa 45 osp seuraavista:

 • Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
 • Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp

Opiskelijoiden tulee sisällyttää opintoihinsa lisäksi molemmille tutkinnoille valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 70 osp.

Esimerkkejä sähkö- ja automaatioasentajien valinnaisista tutkinnon osista:

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
 • Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
 • Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
 • Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
 • Pneumatiikka-asennukset, 25 osp
 • Hydrauliikka-asennukset, 25 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät tutkinnon perusteista. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon sisältyy lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät:

Opintopolku ePerusteet, sähköala

Opiskelukustannukset

Opiskelukustannuksia kertyy opintojen aikana työasuista, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Opintojen aloituspaketti maksaa 110 euroa (sisältää mm. liivin, turvakengät ja suoritettavat kortit). Jatkopaketti maksaa 100 euroa (sisältää mm. työasun: kesätakki ja -housut).

Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 100–300 euroa riippuen sisällöstä ja laadusta.

Kirjahankinnat maksavat opintojen aikana noin 200 euroa.

Opetus on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Lähde rohkeasti kokeilemaan uutta.

Sataedun työssäoppimiskohteet sähkö- ja automaatioalalla ovat:

 • Belgia; Genk
 • Saksa; Braunschweig
 • Unkari; Békéscsaba
 • Slovenia; Nova Gorica

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Sähkö- ja automaatioalalta valmistuneet ovat siirtyneet joko suoraan työelämään tai jatko-opintoihin korkeakouluihin.

Työpaikkoja sähkö- ja automaatioasentajille on yrityksissä, jotka tarjoavat sähköasennus-, automaatioasennus- ja kunnossapitopalveluja tai ovat erikoistuneet koneiden, kuljetin- ja siirtolaitteiden ja linjastojen automaatioon. Lisäksi he voivat työskennellä tuotantolaitoksissa ja teollisuudessa prosessi- ja kappaletavara-automaatioon tai kiinteistöautomaation asennukseen, huoltoon, kunnossapitoon ja käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa muun muassa sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) voi opiskella jo ammattiopintojen aikana tekniikan alan Nopsa-opinnot, jotka hyväksytysti suorittamalla saa pääsylipun tähän koulutukseen.

%d bloggaajaa tykkää tästä: