Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja ja automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisen perustukinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Opiskelija saa sekä sähköasentajan että automaatioasentajan tutkinnon opintojensa aikana.

Tutkintoon sisältyy pakollinen tutkinnon osa:

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Sähköasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

Opiskelijoiden tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 70 osp laajuisesti.

Jos opiskelija haluaa myös automaatioasentajan tutkinnon, valitaan seuraavista yksi valinnainen:

 • Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp tai
 • Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp tai
 • Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp

Esimerkkejä muista sähkö- ja automaatioasentajien valinnaisista tutkinnon osista:

 • Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
 • Teollisuusrobotin asennus ja käyttö, 25 osp
 • Pneumatiikka-asennukset, 25 osp
 • Hydrauliikka-asennukset, 25 osp
 • Aurinkosähköjärjestelmäasennukset, 25 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät tutkinnonperusteista. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon sisältyy lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät:

Opintopolku ePerusteet, sähköala

Opiskelukustannukset

Oppivelvollisilla opiskelu on maksutonta.

Muille opiskelukustannuksia kertyy opintojen aikana suojavaatteista, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Työvaatteet maksavat noin 80 euroa. Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 250 euroa.

Sähkötyöturvallisuus-, tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä hätäensiapu maksavat yhteensä noin 75 euroa. Kirjahankinnat maksavat opintojen aikana 200–300 euroa.

Opetus itsessään on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Lähde rohkeasti kokeilemaan uutta.

Sataedun työssäoppimiskohteet sähkö- ja automaatioalalla ovat:

 • Belgia; Genk
 • Saksa; Braunschweig
 • Unkari; Békéscsaba
 • Slovenia; Nova Gorica

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Valmistumisen jälkeen sähkö- ja automaatioalan opiskelijat ovat siirtyneet joko suoraan työelämään tai jatko-opintoihin korkeakouluihin.

Automaatioasentajat työllistyvät muun muassa tuotantolaitoksiin ja teollisuuteen, esimerkiksi prosessi- ja kappaletavara-automaation tai kiinteistöautomaation asennukseen, huoltoon, kunnossapitoon ja käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Lisäksi työpaikkoja on yrityksissä, jotka tarjoavat automaation asennus- ja kunnossapitopalveluja.

Sähköasentajien vahvaa osaamista tarvitaan sähköalan asennusyritysten lisäksi myös teollisuudessa ja sähkölaitoksissa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa muun muassa sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen. Myös muut automaatioon ja robotiikkaan painottuvat jatko-opinnot sopivat hyvin jatkoväyläksi. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) voi opiskella jo ammattiopintojen aikana tekniikan alan Väyläopinnot, jotka hyväksytysti suorittamalla saa pääsylipun esimerkiksi sähköalan insinöörikoulutukseen. Lue tarkemmin täältä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: