Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja ja automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Ammatillisen perustukinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkintoon sisältyy pakollista tutkinnon osia:

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen, 45 osp
 • Sähkö- ja automaatioasennukset, 30 osp

Sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa opiskeleva voi suorittaa Sataedussa Kokemäellä ja Kankaanpäässä sähköasentajan tutkinnon ja Ulvilassa automaatioasentajan tutkinnon.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään toimipaikoissa jatkokoulutuksia sähköasentajasta automaatioasentajaksi tai automaatioasentajasta sähköasentajaksi. Syksyllä 2019 sekä Kankaanpäässä että Kokemäellä alkaa jatkoryhmä automaatioasentajan opintoihin.

Sähköasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp

Automaatioasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Kappaletavara-automaatio, 30 osp tai
 • Prosessiautomaatio, 30 osp

Opiskelijoiden tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 40 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä sähkö- ja automaatioasentajien valinnaisista tutkinnon osista:

 • Sähkö- ja energiatekniikka, 30 osp
 • Prosessiautomaatio, 30 osp
 • Kappaletavara-automaatio, 30 osp
 • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät, 30 osp
 • Sähköverkostoasennukset (1kV-20kV), 30 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät opetussuunnitelmasta. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon sisältyy lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät:

Opintopolku ePerusteet, sähköala

Opiskelukustannukset

Opiskelukustannuksia kertyy opintojen aikana suojavaatteista, työkaluista ja kirjahankinnoista.

Työvaatteet maksavat noin 80 euroa. Työkalut opiskelija hankkii itse oppilaitoksesta saadun listan mukaan. Arvio työkalujen hinnasta on noin 250 euroa.

Sähkötyöturvallisuus-, tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä hätäensiapu maksavat yhteensä noin 75 euroa. Kirjahankinnat maksavat opintojen aikana 200–300 euroa.

Opetus on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemusta. Lähde rohkeasti kokeilemaan uutta.

Sataedun työssäoppimiskohteet sähkö- ja automaatioalalla ovat:

 • Belgia; Genk
 • Saksa; Braunschweig
 • Unkari; Békéscsaba
 • Slovenia; Nova Gorica

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Valmistumisen jälkeen sähkö- ja automaatioalan opiskelijat ovat siirtyneet joko suoraan työelämään tai jatko-opintoihin korkeakouluihin.

Automaatioasentajat työllistyvät muun muassa tuotantolaitoksiin ja teollisuuteen, esimerkiksi prosessi- ja kappaletavara-automaation tai kiinteistöautomaation asennukseen, huoltoon, kunnossapitoon ja käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Lisäksi työpaikkoja on yrityksissä, jotka tarjoavat automaation asennus- ja kunnossapitopalveluja.

Sähköasentajien vahvaa osaamista tarvitaan sähköalan asennusyritysten lisäksi myös teollisuudessa ja sähkölaitoksissa.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa muun muassa sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutuksen. Myös muut automaatioon ja robotiikkaan painottuvat jatko-opinnot sopivat hyvin jatkoväyläksi. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) voi opiskella jo ammattiopintojen aikana tekniikan alan Nopsa-opinnot, jotka hyväksytysti suorittamalla saa pääsylipun esimerkiksi sähköalan insinöörikoulutukseen. Lue tarkemmin täältä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: