Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto sisältää kahdeksan osaamisalaa.

Laajuudeltaan osaamisalat ovat 130 osaamispistettä.

Osaamisaloihin sisältyy neljä pakollista tutkinnon osaa, joista kaksi ensimmäistä pakollista tutkinnon osaa ovat:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp

Edellä mainitut kaksi pakollista tutkinnon osaa tulee suorittaa hyväksytysti näytöissä ennen kahden muun osaamisalaan sisältyvän pakollisen tutkinnon osan näyttöjä.

Osaamisalat

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja

 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Jalkojenhoidon osaamisala, lähihoitaja

 • Jalkojenhoitotyössä toimiminen, 40 osp
 • Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja

 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp
 • Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja

 • Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
 • Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, lähihoitaja

 • Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
 • Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp

Suunhoidon osaamisala, lähihoitaja

 • Suunhoitotyössä toimiminen, 40 osp
 • Suun terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp

Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja

 • Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp
 • Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa valinnaisuutta 15 osaamispisteen laajuisesti. Valinnaisten tutkinnon osien valintamahdollisuudet vaihtelevat osaamisaloittain.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
 • Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp
 • Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp
 • Saattohoidossa toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osan opintoja, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–15 osp

Tutkintoon sisältyy lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja sen rakenteesta Opintopolku ePerusteet, soteala

Opiskelukustannukset

Oppivelvollisen opinnot ovat kokonaisuudessan maksuttomat.

Muille kustannuksia opintojen aikana syntyy mm. työkenkien hankinnasta, korttimaksuista ja opiskelumateriaalin hankkimisesta (esim. kirjoista). Myös oma tietokone ja internetyhteys ovat suositeltavia.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa suoritetaan ainakin seuraavat kortit:
 • Ensiapukortti
 • Hygieniapassi
 • Sosiaali- ja terveysalanturvakortti
 Opetus on maksutonta.

Työelämäjaksot täällä ja ulkomailla

Lähihoitajan työ on hyvin laaja-alaista ja siksi tutkintoon sisältyy useita työelämäjaksoja alan eri työpaikoissa. Jokaisen suoritettavan tutkinnon osan osaaminen näytetään aidoissa työtehtävissä alan eri työpaikoissa.

Oppilaitos hankkii opiskelijoille työelämäpaikat hoksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Työelämäjaksojen pituus on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa aiemmin hankittu osaaminen, erityisesti alan työkokemus.

Opiskelu ja työelämäjaksot ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi. Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Sataedun työelämäkohteet opintoalallasi ovat:
 • Hollanti; Groningen
 • Irlanti; Carlow
 • Viro; Tallinna

 Työelämään ja jatko-opintoihin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa suorittavista suurin osa tekee palkkatyötä jo opintojen aikana. Työelämäjaksojen kautta saa monipuolisen kuvan alan eri työtehtävistä ja työllistyminen opintojen jälkeen on todella hyvällä tasolla.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Useimmat opiskelijat myös jatkavat opintoja perustutkinnon suorittamiseen jälkeen. Osa haluaa suorittaa uuden osaamisalan tai jatkaa opintojaan korkeakouluun. Jatko-opintomahdollisuuksia on paljon, yleisimpiä ovat mm. terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, kätilön, toimintaterapeutin, fysioterapeutin ja sosionomin opinnot.

Suorittamalla ammatillistenopintojen aikana SAMKin väyläopinnot, saa pääsylipun suoraan ilman valintakokeita SAMKiin sopimuksen mukaisille aloille. Lue lisää täältä.

Sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalalta löytyy myös lukuisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joiden avulla voit laajentaa osaamistasi valmistumisen jälkeen.

Sataedussa tällä hetkellä tarjolla olevat sosiaali- ja terveysalaan liittyvät ammatti- ja erikoisammattitutkinnot:

 • Hieroja ammattitutkinto
 • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset ja opiskeluoikeus

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijalta edellytetään käytännön tehtävien aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Alalla noudatetaan SORA-lainsäädäntöä (opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja), joka määrittää muun muassa:

 • Opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • Opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua
 • Huumausainetestausta tietyissä tilanteissa.

Lue lisää SORA-lainsäädännöstä täältä.

Rikostaustaote

Rikostaustaotteella tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa.

Työntekijän ja opiskelijan rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen.

Opiskelijan otetta tilattaessa on ilmoitettava, mitä oppilaitosta ja tehtävää varten se tilataan. Ote voidaan tilata vasta, kun harjoittelu on ajankohtainen. Rikostaustaote lähetetään tilaajan väestörekisterissä voimassa olevaan osoitteeseen. Käsittelyaika on seitsemän työpäivää. Ote maksaa 12,00 euroa. Lasku lähetetään erikseen.

Otteen tilaaminen onnistuu helposti täyttämällä ja lähettämällä sähköinen hakemus Oikeushallinnon asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen (pankki- tai mobiilitunnistautuminen). Jos käytettävissäsi ei ole sähköistä tunnistautumista, voit tulostaa hakemuslomakkeen.

Tässä pdf-linkki, jos käytettävissä ei ole pankki- tai mobiilitunnuksia.

https://www.oikeusrekisterikeskus.fi/material/attachments/ork/oikeusrekisterikeskus/lomakkeet/whzftU3BX/rikosrekisteriotehakemus_opiskelijan_lasten_parissa_tehtava_tyoharjoittelu.pdf

 

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: