Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani

Tuotteen valmistuksen osaamisala.

Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä), yhteensä 180 osaamispistettä.

Perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita ja hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla, 10 osp

Osaamisalan valinnainen tutkinnon osa:

 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 90 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen, 15 osp
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen, 15 osp
 • Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen, 45 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 5–15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa perustutkinnosta ja sen rakenteesta Opintopolku ePerusteet

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi.

Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Sataedun työssäoppimiskohteet opintoalallasi ovat:

 • Saksa; Braunschweig
 • Irlanti; Galway
 • Espanja; Fuengirola

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Tutkinnon suorittanut voi toimia muun muassa alan yrittäjänä tai työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Jatko-opintomahdollisuuksia ovat ammattikorkeakoulun tai yliopiston visuaalisen alan, kuvallisen viestinnän tai kuvataidealan opinnot. Myös yksityiset opistot tarjoavat jatko-opintomahdollisuuksia.

Suorittamalla ammatillisten opintojen aikana SAMKin Väyläopinnot, saa suoraan pääsylipun SAMKiin ilman valintakokeita sopimuksen mukaisilta aloilta. Lue lisää täältä.

%d bloggaajaa tykkää tästä: