Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Suutari

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Koulutuksessa opitaan tekemään jalkineita ja korjaamaan niitä. Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perustiedot yrittäjyydestä. Taitojen karttuessa koulutuksessa opitaan suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita.

Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.

Tutkintoon sisältyy kaksi pakollista tutkinnon osaa: 

 • Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen, 30 osp
 • Osaamisesta ja tuotteista viestiminen, 10 osp
 • Yksi tutkintonimikkeen määräävä tutkinnon osa
 • Jalkineiden valmistaminen, 45 osp

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Nahkatuotteiden valmistaminen, 15 osp
 • Jalkineiden korjaaminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnonosa, 5–15 osp
 • Kaavoittaminen, 15 osp

Tutkintoon sisältyy lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija voi täydentää osaamistaan ja pääsee tekemään koulutuksessa opittuja asioita käytännön työn parissa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaa tehtäessä huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen.

Opiskelukustannukset

Opiskelu on ilmaista.
%d bloggaajaa tykkää tästä: