Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö, Elektroniikka-asentaja ja Hyvinvointiteknologia-asentaja

Sataedussa tietoverkkoasentajan ja IT-tukihenkilön opinnot opiskelija voi suorittaa oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Elektroniikka- ja hyvinvointiteknologia-asentajan opinnot on mahdollista suorittaa pääosin oppisopimuksella työelämässä.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkintoon sisältyvä kaikille pakollinen tutkinnon osa:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp

Tietoverkkoasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp

IT-tukihenkilö

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

Elektroniikka-asentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (kaikille)

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 50–75 osaamispisteen laajuisesti.

Sataedussa suositeltavat valinnaiset tutkinnon osat päivitetään tähän myöhemmin.

Valinnaiset tutkinnon osat voivat myös olla:

 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 515 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon kuuluu lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät  Opintopolku ePerusteet 

Opiskelukustannukset

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työkaluista ja muutamasta kirjahankinnasta. Työvälineiden hinta-arvio on noin 50–100 €.

Opetus on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi. Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Työpaikkoja ovat pienet tietotekniikka-alan yritykset, kuntien ja kaupunkien organisaatiot, isot teollisuusyritykset ja kapeiden erikoisalojen yritykset. Työskennellä voi myös rakennusten turvalaitteita ja tietoverkkoja asentavassa ja käyttöönottavassa urakointiliikkeessä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella tietotekniikan alaan liittyvän insinööri- tai tradenomikoulutuksen. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) voi opiskella jo ammattiopintojen aikana Nopsa-opinnot, jotka hyväksytysti suorittamalla saa pääsylipun sopimuksen mukaiseen tutkintoon. 

%d bloggaajaa tykkää tästä: