Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietoverkkoasentaja, IT-tukihenkilö, Elektroniikka-asentaja ja Hyvinvointiteknologia-asentaja

Sataedussa tietoverkkoasentajan ja IT-tukihenkilön opinnot opiskelija voi suorittaa oppilaitoksen oppimisympäristöissä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Elektroniikka- ja hyvinvointiteknologia-asentajan opinnot on mahdollista suorittaa pääosin oppisopimuksella työelämässä.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkintoon sisältyvä kaikille pakollinen tutkinnon osa:

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp

Tietoverkkoasentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp

IT-tukihenkilö

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp

Elektroniikka-asentaja

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp

Hyvinvointiteknologia-asentaja

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat (kaikille)

Opiskelijan tulee sisällyttää opintoihinsa valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 50–75 osaamispisteen laajuisesti.

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 45 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa, 515 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, 5–15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5–15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1–25 osp

Lisää valintavaihtoehtoja löydät tutkinnonperusteista.  osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS) laadittaessa teet tarkemman suunnitelman valinnoistasi.

Tutkintoon kuuluu lisäksi yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispisteen laajuisesti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Lisätietoa tutkinnosta ja sen rakenteesta löydät  Opintopolku ePerusteet 

Opiskelukustannukset

Oppivelvolliselle opiskelijalle opinnot ovat kokonaisuudessaan maksuttomia

Aloittavalle opiskelijalle opiskelukustannuksia kertyy työkaluista ja muutamasta kirjahankinnasta. Työvälineiden hinta-arvio on noin 50–100 €.

Opetus on maksutonta.

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi. Lähde rohkeasti kokemaan uutta!

Katso lisää kohdasta kansainvälisyys.

Työelämään ja jatko-opintoihin

Työpaikkoja ovat pienet tietotekniikka-alan yritykset, kuntien ja kaupunkien organisaatiot, isot teollisuusyritykset ja kapeiden erikoisalojen yritykset. Työskennellä voi myös rakennusten turvalaitteita ja tietoverkkoja asentavassa ja käyttöönottavassa urakointiliikkeessä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella tietotekniikan alaan liittyvän insinööri- tai tradenomikoulutuksen. Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) voi opiskella jo ammattiopintojen aikana Väyläopinnot, jotka hyväksytysti suorittamalla saa pääsylipun sopimuksen mukaiseen tutkintoon. 

%d bloggaajaa tykkää tästä: