Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Turvallisuus

Sataedussa kehitetään jatkuvasti oppimisympäristön turvallisuutta.

Turvallisuusosaaminen on myös osa ammattitaitoa.

Sinut perehdytetään turvallisuuteen esimerkiksi säännöllisten turvallisuuskävelyjen ja poistumisharjoitusten avulla.

Jokainen sataedulainen on velvollinen tekemään turvallisuushavainnon havaitsemastaan turvallisuusuhasta tai läheltä piti –tilanteesta. Linkki lomakkeelle.

Pelastussuunnitelmassa ja Kriisisuunnitelmassa varaudutaan yllättäviin tilanteisiin.

Järjestyssäännöt ja niihin liittyen määritellyt Kurinpitotoimet luovat osaltaan turvallisuutta.

112-julisteet

%d bloggers like this: