Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Opinnot työpaikalla

Tutkinnon edellyttämän ammattitaidon voit opiskella osittain tai kokonaan työpaikalla.

Työpaikalla oppiminen on tavoitteellista ja ohjattua. Työpaikalla oppiminen perustuu joko koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. Voit joustavasti yhdistellä oppilaitoksella tapahtuvaa, koulutussopimukseen ja oppisopimukseen perustuvaa oppimista. Opiskelusi toteutus suunnitellaan HOKSiin.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sopimukseen liitetään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmasi (HOKS) siltä osin kuin se liittyy työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan yhteistyössä eri osapuolten kesken.

Oppisopimuksen tai koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet ja ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö, josta nimetään sinulle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa et ole työsuhteessa, eikä sinulle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimus tehdään kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan. Koulutussopimus tehdään oppilaitoksen ja työpaikan edustajan välillä ja sopimus annetaan sinulle tiedoksi.

Koulutussopimustyöpaikan tarjoajalla on velvollisuus seurata osaamisesi kehittymistä, velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin silloin, kun sinulle suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan sekä velvollisuus raportoida koulutuksen järjestäjälle osaamisen hankkimisesi toteutumisesta.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksessa hankit pääosan osaamisesta työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Tarvittaessa täydennät osaamista muissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olet päätoiminen työllinen ja saat palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos koulutuksesta aiheutuu työantajalle kustannuksia ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja sopivat korvauksen maksamisesta.

Oppisopimus voidaan tehdä koskien koko tutkintoa, tutkinnon osaa tai muuta ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta http://www.sataedu.fi/oppisopimus

Työssäoppimaan ulkomaille

Opiskelu ja työssäoppiminen ulkomailla kehittävät kielitaitoasi, vieraiden kulttuurien ja muiden maiden työelämän tuntemustasi.

Tutustu yhteistyökumppaneihimme kansainvälinen vaihto.

Facebookissa Sataedu International osoitteella www.facebook.com/vaihtoon, @vaihtoon

 

%d bloggaajaa tykkää tästä: