Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Uraohjaus Sataedussa

Uraohjauksesta tukea tulevaisuuden suunnitelmiin

Sataedussa tuetaan opiskelijoiden työllistymistä ja jatko-opintoihin siirtymistä. Ammatillisen koulutuksen keskeinen tavoite on löytää jokaiselle opiskelijalle omanlainen urapolku joko suoraan tai jatko-opintojen kautta työelämään.

Uraohjausta on tarjolla koko opintojen ajan.

Ammattiaineissa valmennetaan työelämään

Työelämätaidot ja työelämän pelisääntöjen tuntemus ovat osa ammattitaitoa. Opintoihin sisältyy useilla aloilla runsaasti asiakaspalvelua ja asiakas- ja tilaustöitä. Alat tekevät monipuolisesti yhteistyötä paikallisten yritysten ja työelämän kanssa. Yhteistyöhön voi kuulua vierailut yrityksissä tai työelämän edustajien vierailut oppilaitoksessa.

Työnhakuun ja oman osaamisen sekä ammattitaidon esittelyyn harjaantuu työssäoppimis- ja kesätyöpaikkoja hakiessa. Opintojen suorittaminen työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella mahdollistaa työelämätaitojen harjoittelun aidoissa ympäristöissä!

Yto-opinnoista potkua työ- ja jatko-opintopaikkojen hakuun

Yhteiset tutkinnon osat eli yto-opinnot antavat eväitä yhteiskunnan, työelämän ja yritysten toiminnan ymmärtämiseen sekä vahvistavat oman yhteiskunnallisen toimijuuden rakentumista. Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet tulevat tutuiksi ja työnhakutaitoja, kuten esim. työhakemuksen ja CV:n laatimista, harjoitellaan.

Jatko-opintoihin valmentavia yto-valinnaisia tarjotaan kaikille!

Valmentavia opintoja kannattaa valita, jos suunnitelmissa on jatko-opinnot jossain vaiheessa urapolkua. Sataedun oman tarjonnan lisäksi jatko-opintovalmiuksia voi hankkia yhdistelmäopinnoilla lukiossa tai Nopsa-väyläopinnoilla SAMKissa. Niistä enemmän täällä.

Uraohjaamosta opastusta

Sataedun oma uraohjaamo auttaa ja tukee opiskelijoita kaikissa oman uran suunnitteluun liittyvissä asioissa. Uraohjaamon toiminnasta enemmän täällä.

Teemat, tapahtumat ja infot

Sataedun opinto-ohjaajat järjestävät teemapäiviä ja -infoja, joissa eri tavoin kannustetaan ja tuetaan opiskelijoiden urasuunnittelua, työelämätuntemusta ja jatko-opintoihin suuntautumista. Tarvittaessa järjestetään myös vierailuja ammattikorkeakoulujen esittelytilaisuuksiin sekä vinkataan opiskelijoille erilaisista urasuunnittelua tukevista tapahtumista ja rekrytilaisuuksista.

%d bloggaajaa tykkää tästä: