Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Valvira, lähihoitajat

LÄHIHOITAJIEN REKISTERÖIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖREKISTEREIHIN

Terveydenhuollon ammattihenkilöt

Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa terveydenhuollon ammattia sekä Suomessa että ulkomailla koulutetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. 

Valvira ylläpitää valtakunnallista terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriä, Terhikkiä. JulkiTerhikki on internetin välityksellä toimiva tietopalvelu, josta voit tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. 

Valvira voi myöntää terveydenhuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia: 

 • oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä 
 • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä 
 • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen ammatillisena perustutkintona tai näyttötutkintona antaa oikeuden käyttää nimikesuojattua lähihoitajan ammattinimikettä. Oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee siis lähihoitajille suoraan koulutuksen perusteella.  

Lähihoitajien ei ole pakko rekisteröityä, kuin ainoastaan siinä tapauksessa, jos perustaa oman yrityksen tai työskentelee ulkomailla. 

Suosittelemme kuitenkin rekisteröitymistä, sillä työnantajat pystyvät näkemään rekisteristä, että olet varmasti terveydenhuollon ammattihenkilö. 

 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt (1.3.2016 ALKAEN)

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Laissa säädetään mm. sosiaalihuollon puolella toimivien lähihoitajien nimikesuojauksesta sekä valvonnasta. Valvontaa varten Valvira ryhtyy pitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriä.  

 

Valvira voi myöntää sosiaalihuollon ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia:  

 • oikeuden toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä 
 • oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä 
 • rajoitetun ammatinharjoittamisluvan

Nimikesuojauksen rekisteröintiä haetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Sosiaalialan opiskelijoita ei merkitä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.  

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttaa tilannetta siten, että sosiaalihuollon puolella toimivan lähihoitajan on rekisteröidyttävä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin voidakseen käyttää lähihoitajan ammattinimikettä toimiessaan sosiaalihuollossa. 

Sosiaalihuollon puolella toimivia lähihoitajien työpaikkoja ovat esimerkiksi kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito ja lastensuojelu.  

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin merkitään lakiin kirjatut tiedot. Julkisessa rekisterissä näkyy henkilön nimi, rekisteröintinumero, syntymävuosi ja ammattihenkilön ammattipätevyys sekä mahdollinen tieto ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta. 

 

Lähihoitaja: Rekisteröiminen on sinun oma päätös

Lähihoitaja voi hakea molempiin ammattihenkilörekistereihin täyttämällä tutkintotodistuksen yhteydessä saamansa hakulomakkeet  

TAI 

Lähihoitaja voi hakea vain toiseen ammattihenkilörekisteriin täyttämällä tutkintotodistuksen yhteydessä saamansa hakulomakkeen  

TAI 

Lähihoitaja ei halua liittyä kumpaankaan ammattihenkilörekisteriin 

 

Ammattioikeuksien hakeminen 

Hakulomakkeet palautetaan oppilaitokselle hakemusten liitteenä olevan ohjeen mukaan. Hakulomakkeet pitää palauttaa oppilaitokselle kuukauden kuluessa valmistumisesta. Oppilaitos toimittaa molemmat hakemukset (terveydenhuollon ja sosiaalihuollon) Valviraan. Hakemuksessa mainittuja liitteitä ei tarvitse lähettää.  

 

Huomaathan erityisesti kohdat: 

Ammattinimike= Lähihoitaja 

Suoritettu tutkinto= Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 

Valmistumispäivä= Tutkintotodistuksen allekirjoituspäivä, EI valmistujaisjuhlapäivä 

Oppilaitos= Sataedu Harjavalta tai Sataedu Kankaanpää 

(Ulvilassa tai Kokemäellä opiskelevat merkitsevät oppilaitokseksi Sataedu Harjavalta) 

 

Oppilaitoksen lähettämänä rekisteröintitodistus maksaa 40 euroa / hakemus. 

Todistus lähetetään sinulle postitse kotiin, kirjeen liitteenä on myös lasku. 

 

Valmistuva lähihoitaja voi myös toimittaa itse molemmat hakemukset suoraan Valviraan 

Hakemuksen ohjeet ja nettilinkit

 

Lisätietoja saa

Säädökset

 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 (Finlex.fi)
  Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/564 (Finlex.fi) 
 • Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 817/2015 (Finlex.fi) 
 • Asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä, 153/2016 (Finlex.fi) 
%d bloggaajaa tykkää tästä: