Opiskelijan opas

Sataedulaiselle opiskelusta ja arjesta

Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

 • Äidinkieli, 4 osp
 • Ruotsi, 1 osp
 • Englanti tai muu vieras kieli, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, 1 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla

 • tutkinnon perusteissa määrättyjä tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia osaamistavoitteita, jotka tukevat kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä tavoitteita.
 • aiemmin hankkimaasi osaamista, joka tukee kyseisen tutkinnon osan ja sen osa-alueiden tutkinnon perusteissa määrättyjä osaamistavoitteita.
%d bloggaajaa tykkää tästä: